Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 194Bu durum o kadar ilerlemi ki, çocuklarnn snav olan
anneler, “Bu hafta snavmz var,” diye konuuyor.
Bu çkmaz sokaktan da kolay çklr. Yeter ki büyük bir
aldatma olduunu görmeyi isteyelim. Yani bir kere bu
duruma üphe ile bakalm. Gerisi gelir. Çünkü her ey
gözüküyor. Biz görmemek için gözümüzü kapatyoruz.
Hatta hepimiz kendi yaadklarmz hatrlarsak darda verilen sahte görüntülere kanmayz. Bunu kolay
yapabiliriz. O sahte görüntüleri hepimiz veriyoruz. Yani önce kandryoruz, sonra o kandrdklarmz bizim
yaptklarmz yaparak bize görünüyorlar. Biz de tekrar
o gördüklerimize kanyoruz. Önce kandryoruz, sonra
biz kandrlyoruz.
Hastanelerin saysnn neden bu kadar çoaldn anladm. Demek ki bir yanda baarl insanlar çoald, bir
yanda da baaramadn zanneden insanlar çoald.
Baaran da baaramayan da hasta. Baaran, baarncaya kadar verdii mücadelede vücudunu hrpalad
için hasta. Baaramayan da baaramad için kendine
içten içe kzd için hasta. Bir baarma oyunu ile iki
taraf da malup edebilirsin.
Benim yaptm bu çalma ile inançlarm, yani kandrlmalarm bittikçe yaadmz hayatta tek baarnn,
“hasta olmamak” ve “be duyusunu kullanarak yaayabilmek” olduunu anladm. Böyle yaadn zaman ne
yapmak istediine kendin, kendi becerilerini tanyarak
karar verebiliyorsun. O zaman da yaptn ilerde zorlanmyorsun, her eyi kolay yapyorsun. Baarl olmak
diye bir ey de kalmyor.
194

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen