Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 196Çünkü herkes kendi becerecei eyleri yapyor. Yani
milyonlarca insann yapabildii milyonlarca beceri
olabiliyor. Halbuki, “Baarmalsn,” dendii zaman, baarlacak tek bir konuyu baarmaya çalan milyonlarca insan oluyor. O zaman da “Aralarndan en iyisi olmalsn,” diye yar balyor. Böylece “Bir doru var,” diye
gösterilen bir görüntünün peine taklm, o tek doruyu yapmaya çalan ve birbirleri ile yaran milyonlarca insan ortaya çkyor.
Asl yanl olan ise, tek dorunun olduunu zannetmemiz. Halbuki tek doru yok, insan says kadar doru
var. Ben bunu alglamtm. Tek dorunun olmadn
anladm gün insanlarla yarm bitti. Herkesin güzel
yapt eyler vard, benim de güzel yaptm eyler
vard, birbiri ile mukayese edilemezdi. Bunlar algladm zaman yarma isteim bitti. Bu durumda, kimseyle
de kendimi ve yaptklarm mukayese etmeyeceim ve
kendimi yapamadm eyler için zorlamayacam için
“Çalmak zor,”
“Para kazanmak zor,”
“Ben çalmayacam, biri bana baksn,”
“Ben çalmam, para bana gelir,” gibi devaml kendimi
“kötü”, “beceriksiz”, “ie yaramaz” hissetmeme sebep
olacak bilinçalt kaytlar da olumaz.
Önce “zor” diye inanyoruz, sonra da çalmak durumunda kalnca bu inançlarmza kar savamamz, bu
inançlarmz geçmemiz gerekiyor. Yani kendimi, “Ben
yapamam,” diye inandrmam olsam, i hayatnda
çalrken yorulmam. Çünkü yorulacak bir ey yok.
Yorgunluum kendi inancma kar yapmak mecburiyetinde kaldm eylemim için.
196

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen