Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 198görüyordum. Göre göre arkama saklamann çok gereksiz olduunu, zaten gördüümün de bir zaman sonra
kendi yaayacaklarm olduunu anlamtm.
Yani kendi hayatm temizliyordum. Kimden neyi saklayacaktm? Nasl bir hayat istiyorsam kendime onu
hazrlamalydm. Artk eskiden yaptm gibi, yaadm olaylar için suçlayacam kimse de yoktu. Kendi
korkularm ve iime yaramayan inançlarmla ba
baaydm. Bo eylere inanma. Bouna bu kadar üzülecein olay yaama. Ne kadar basit bir oluum.
Bizi oyuna getirmeye ve çkmaza sokmaya çalan
negatif oluum, bu basitliin bir anlam olmadn
söyler, “Daha büyük eyler yaparsan farkl olursun,
özel olursun,” diye kandrr. Böylece insann doal yapsna uymayan eyler yaptrr.
“Farkl olmak,” ve “özel olmak,” iyi gibi görünen T
Tablosu’nun pozitif tarafnda oluu ile ne kadar kendini belli etmeyen bir kandrma yolu, deil mi? Kötülük
yapanlarn karsnda sanki iyi bir ey yapyormu gibi
gözüküyor. Halbuki bu iki kelimeyi biraz açarsak büyük
bir kandrma görürüz.
Birçok insann içinden bir kiiyi ayrarak, “Sen özelsin,”
diye inandrrsan ayn anda hepsini toplu olarak ele
geçirirsin. nsann doal olu halinde farkl ve özel
olmak olmad için, kendini farkl ve özel hisseden,
zaten olmayan bir ey hissetmi olur. O kiiyi özel diye
bilen binlerce insan da toplu olarak kendilerini aada
hisseder.
Bir kiiyle konuuyordum. Devaml, “Ben çok özelim,”
198

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen