Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 200Bu tarifler, çocuklarndan çok ey bekleyen ve çocuklarnn üstün zekal olmalar ile kendilerine deer
katmaya çalan anne babalar için güzel bir kandrlma
yoludur. Ama gerçek deildir. Üstün zekal zannettii
çocuu, ilerleyen yaam süresinde annesine, babasna
zarar verecek yani ileride beklenen fayday veremeyecek hareketler yaptnda o çocuun o evde hrpalanmas da o ölçüde büyük olacak.
Yani aile bekledii üstün zekay, kendi hayal ettii gibi
göremedikçe o evin içinde öfkeler artmaya balayacak.
Sonra da herkes birbirine tahammül edebilmek için
yattrc ilaçlar almaya balayacak.
Çocuunu üstün zekal olarak bilmeyen anne baba da
zaten çocuklarna, “Senden adam olmaz,” ya da “Sen
bir ey yapamazsn,” diye hitap edecei için, o çocuk
da bunlar duya duya bir ey yapamaz hale gelecek.
Böylece bir zeka oyunu ile kaç kii birden kendini kötü
hissetmi olacak. Üstün zekal diye inanlan, ailesine
ve kendisine bekleneni veremeyecek, zaten normal
zekal olan çocuktan da bir ey beklenmedii için kendini hep bir ey olamam zannedecek. Halbuki bilse
ki olaca bir ey yok.
Muhteem bir ekilde yaratlm olan insann aa
hali yoktur. Kendini aa hissedenler de kendilerini
üstün zekal hissedenler kadar olmayan bir eye inanm olurlar. Gerçek olmayan bu kandrmalar, sadece
insanla oynayan negatif oluumun iine yarar.
Çalmalar srasnda herkesin en zorland, korkularnn en tepe yapt yerler, ilkokulda yaadklar olaylar
200

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen