Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 203oldurtmuuzdur. Bize ait olmad için elimizde kalmas da mümkün olmaz.
Bunun en belirgin örneklerini evliliklerde yaarz.
Hepimiz evlilii oldurturuz. Hem de çou zaman tam
istediimiz gibi balatrz. Ama devam ettiremeyiz.
Çünkü tanmamzdan itibaren kendimizi karmzdaki kiinin beenecei hale getiririz ve öyle gösteririz.
Yani olmadmz bir hale bürünürüz.
Onun için ilk bata her ey güzeldir, farkldr. Sonras
gelmez. Çünkü istediimiz evlilii oldurtmak için yaptklarmz, artk yapmamza gerek kalmadndan
doal halimize döneriz. Doal halimiz o evlilii yürütmeye uygun deildir. Evlenince yapacak çok i vardr.
Bizler de öyle olduunu tahmin etmemiizdir.
Herkes evlenmitir. Bize de “Sen ne zaman evleneceksin?” diye soruluyordur. Zihnim, “Gecikiyorsun,
hemen birini bul,” diyordur. Dardaki görüntüler de
zihnin verdii, “Sen de yapmalsn,” talimatna uygun
yaanan birçok “nian, düün, kna geceleri resmi” ile
doludur. Kandrlmak için her yönden çevrilmi durumdayz.
Bu durumda, “Beeneceim, ömrümün sonuna kadar
onunla kalmay isteyeceim kimseye rastlamadm
henüz,” diyemeyiz. Böylece herkese potansiyel e
olarak bakmaya balarz. Zaten bir zaman sonra da
neye baktmz bilmeden baktmz için de bir ey
göremeden, zihnimizden gelen, “Bu tam istediin gibi,
evlen onunla,” talimat ile evleniriz. Bunun sonucu ise
203

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen