Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 204hasta, yapt her eyden piman olmu, omuzlar
dümü, srt kamburlam milyonlarca insan.
Ben kendi omuzlarm dümü, hasta halimden o güne
kadar bildiim hiçbir eyin gerçek olmadn, aldatldm anlayarak kurtulmutum. Zihnim beni aldatmt. Söyledii hiçbir ey yaamda karma söyledii
gibi çkmamt.
Çok sorgulayan bir yapm vard. Her eyi hemen kabul
etmezdim. Ama yine de ne kadar çok eye inanmm.
Hem de hiç görmediim eylere inanmm. Bir kere
bile emin miyim diye sorgulamamm. Görmediim
eyler için bu kadar emin olarak inanmama çok armtm.
Daha sonra fark ettiim ey ise her koldan kuatlm
olduumuzdu. Kitaplar ayn eyleri söylüyor, ailemiz
ayn eyleri söylüyor, görsel medya ayn eyleri gösteriyordu. Daha sonralar herkesin zihnine de ayn bilgilerin geldiini fark ettim. Kitap yazanlarn da televizyon
programlarnda büyük kitlelere, “Dorular bunlar,”
diye anlatann da aile büyüklerinin de zihnine ayn bilgiler, ayn yerden geliyordu.
Bu ortamda bir insann, “Benim kendi gözümle gördüklerim var,” ya da “Kendi yaadklarma göre kendi
fikrim var,” diye kendi gördüklerini söylemesi imkansz. Zaten söylese ya küçükse, “Sen küçüksün, konuma,” ya büyükse, “Sen okumadn, cahilsin,” eer hem
okumu hem de ya büyükse, “Zaten güvenilir bir kii
deildi,” diye açklar öne sürülerek susturulduunu
görmütüm.
204

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen