Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 205Yllar evveldi, benim daha çok genç olduum zamanlard. Bir televizyon programnda bir konu tartlyordu. Bir kii yllardr yapt aratrmann sonunda
kansere iyi geleceine inand bir ey bulduunu anlatyordu.
O günlerde kanser hastal imdiki kadar yaygn deildi ya da imdiki kadar yayn organ olmad için duymamtk. Yapt aratrmay çok güzel anlatyordu,
çünkü ben bile anlamtm. Dier konuklarn hepsi anlattklarnn karsndayd. Hatrladm kadar ile sadece, “Olmaz böyle eyler,” diyorlard.
Aratrmay yapan kii de “bilim adam”yd. tiraz eden,
“Olmaz,” diyenler de “bilim adam”yd. Ama onlar
aratrma yapan kiinin anlattklarn dinlemiyorlard.
Sadece olmaz diyorlard. Dinlemediklerini, olmaz dedikten sonra neden olmayacan açklayan bir ey
söylememelerinden anlamtm. Ben de merakla olmaz diyenlerin bir eyler söylemelerini bekledim.
Ama söylemediler, sadece “olmaz” dediler.
O gün, bu olann ne olduunu anlamamtm. Bu kadar
itiraz neye göre yapyorlar diye çok armtm. Çünkü
itiraz edenleri de dinlemeye çaltm, ama sadece,
“Olmaz,” diyorlar, bir açklama yapamyorlard.
Birileri bir ey söyledii zaman, onu çürütecek eyleri
söylemeden, ezbere yaplan itirazlarn nereden geldiini artk bugün biliyorum. Onlarn da zihnine, “Kar
çk, olmaz de,” diye bilgi geliyordu. Bir kii kendi “insan canllyla” bir eyler aratrm, bulduklarn bir
araya getirmi, imdi de anlatyor.
205

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen