Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 207Yapt aratrmay kendi doal insan hareketleri ile
yapt için karsna itiraz eden, “olmaz” diyen gruplar
çkmal. Buradaki amaç, karlkl iki taraf oluturmak
ve kendini kötü hissettirmek.
nsan kendi doal merak ve kendi aratrmas ile bir
ey kefederse onu yaptrmayalm ki, insanlarn zihinlerine devaml verilen “ezber projeler” yaayacak ortam bulabilsin. Yani doal becerileri ile kefeden,
ilerleyen insana dur denmeli ki, zihin talimat ile kullanabilecekleri insanlar ortam bulsun. Oynanan oyun
bu.
nsan doal becerisinin yok edilmesi ile istei krldkça, “Biri söylesin, ben yaparm,” demeye balyor.
nsan kolay zannettii bu yöntemi mecburen seçiyor.
Böylece, “Biri söylesin, ben yaparm,” çars üzerine
insan kullanarak, olmasn istedikleri projeleri insanlarn zihinlerine yollayarak insanlara yaptrmaya balyorlar. Bir zaman sonra, “Aklma geldi,” diye sabah
yataktan yeni proje fikirleri ile uyanan binlerce insan
oluuyor.
Herkesin cebinde yaplmay bekleyen projeler var. Ya
da herkes yeni bir “yllk hedef belirleme toplants”nda. Bu ekilde, binlerce insan bir anda, “düünen
ve bulan” adam olmu. Yani yapa yapa bulan, bulduunu yaayarak kendi yaamna göre ilerleten ve
kendi bulduunu kendi üreten, kendi satan insan yok
olmu. Herkesin aklnda kendilerinin bile anlamad,
gelecekle ilgili en büyük projeler ve yeni hedefler var.
O srada bir kii bile, “Geçen sene hedeflerimizi
207

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen