Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 21ait çok farkl yaanmlklar olduunu gördüm. Bu
yaanmlklara paralel olarak farkl inanç ve korkular vard. Bunlar gördüüm zaman en yaknlarmz
dediimiz kiilerin bile içlerinde hangi korkularn olduunu ve bu korkularnn sebebinin ne olduunu bilemeyeceimizi algladm.
Bundan da anladm, ayn ailede bile olsak, hatta
ayn evde bile yayor olsak baka bir insann ne
yaayacan bilmiyor olduumdu.
Hatta kendimin ne yaayacan, biraz sonra hangi
inancmn hazrlad kuyuya düeceimi bile bilmiyordum. Bana iyi gelen bir eyi tavsiye ettiim
zaman o kiinin onu nasl yaayacan da bilmiyordum. Bakasna iyi gelmeyen bir eyi de ben iyi
yaayabilirdim.
Ayn eyleri yapan iki kii, birbirinden farkl neticeler
alacakt. Ayn hareketleri yapsak da benim aldm
neticeyi baka bir kii ayn ekilde almayacakt. Ayn
hamleleri yapsak da inançlarmzn farkl oluunun
bize farkl neticeler yaattn anlamtm.
Yani birbirimize tavsiye veremezdik. Birbirimizin
“bilirkiisi” olamazdk. Herkes kendi inandklar kadar
netice alacakt. Bunu iyice anlamtm. Bunu anladm
zaman zaten kendi hayat tecrübelerim dediim eyleri kimseye aktarmamaya baladm. Kimseye tavsiye
vermemeye, kimsenin yapacaklar hakknda onu yönlendirmemeye baladm. Bunun çok tehlikeli bir ey
olduunu anladm. Her tavsiye, o kiinin yaamna
21

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen