Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 210Neden fikri olan bir tarafta, o fikri yaama geçirecek
kii baka tarafta oluyor? Bu danklk neden? Neden
biliyor musunuz? O zaman birçok insan bir araya gelmemi, herkes yapt eyi kendi yapar olurdu. Yani
gerçekten “yapabilen insanlar” çoalrd.
Demek ki bu “akla gelme” yöntemini yapan Allah
deil; bu, insanlar birbirine yeni balama yöntemi
olarak kullanan negatif oluumun, yani Allah kart
oluumun ii.
Doal olu halimize kar var olmaya çalan negatif
oluum, insanlarn zihninde a kurmaya çalyor. Bunu,
insanlarn birbirine olan inançlarndan yararlanarak
yapyor. Sosyal medyay kullanarak kurmak istedii a
hzla geniletebiliyor. Genilettii bu adan, istedii
inanc yayabiliyor. Bir süre sonra hepimiz kendimiz
düündük zannediyoruz. Halbuki hiçbir fikrimiz ve isteimiz kendimize ait deil.
Yllar evvel herkes elinde bir kitapla, “Okudun mu? Çok
güzel,” diye dolayordu. Okuyanlara, “Nesi bu kadar
güzel?” diye sorduumda sadece, “Çok müthi bir
kitap,” diyorlard, kitabn beendikleri bir yeri hakknda tek bir ey söyleyemediler, ama okudular. Çünkü
zihinden gelen bilgilere ilave olarak, inandklar bir
kiinin sosyal medya aracl ile ya da telefonlarna
gelen, “O kitab okuyun,” talimat ile okudular.
Onun için kimsenin kendince kitap hakknda bir fikri
olmas gerekmiyordu, zaten olamazd. Çünkü okuyan
kii, o kitab kendine lazm olan eyleri örenmek
için, kendi yapt bir aratrma sonucu alp okumad,
210

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen