Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 211



“Oku” talimat ile okudu. Yani kitab okumas kendi
fikri olmad için, kitap bitince kendince bir fikri de
olamaz. Sadece o da herkese, “Kitap süper, muhakkak
okumalsn,” yayn yapar. stenen de buydu. Önemli
olan, insanlarn neyi anladklar deildi, insanlarn
neyi anlamalarn istedikleriydi.
nsanlar bir kiinin, bir fikrin etrafnda toplama eklini,
geçmi hayatlarmz çalrken eski hayatlarmzda
yaadmz tarikatlarda gördük. Orta Ça’da bir kiiye
ve onun bulunduu toplandklar yerlere balanmak
vard. Bir yere ait olurlarsa güvende olduklarna inanyorlard. Allah’n orada olduuna, o toplandklar yerin
dnda Allah’n onlar korumayacana inandrldlar.
Dars tehlikeliydi, ama tarikat içinde kalrlarsa onlar
orada Allah’n korumasnda olacaklar diye inanmlard.
Çalmalarmzda, böyle korunacana inanarak tarikat
içinde kalanlarn büyük aclar yaadklarn gördüm.
Böyle tarikatlarda yaam güvenli deildi ve oralar en
büyük aclarn yaand yerlerdi. Bir kiiye güvenerek
kendini ona teslim etmek, bir insan için kendini en
hzl yok edi haliydi. Zaten negatif oluum da bunu
kullanarak insanlar yok etmeye urayordu.
nsanlarn zihninde o yaamlardan gelen iki inanç da
kalmt. Bir inanç, “Orada olursam Allah’a yakn olurum, güvende olurum,” diyor. Böyle inandrldktan
sonra, artk her talimatn Allah’tan geldiine inanyor.
Böylece ona her yaptrlmak istenen yaptrlyor.
Sonuçta, Allah’n dediini yaptn zannederek yapt
her ey ac vermeye balyor. Bu sefer de “Yaam ac,”
211





Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen