Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 212diye inanmaya balyor. Halbuki iki inancn da dönümesi gerekiyor. Çünkü ikisi de insann böyle inanmas
için yaatlan oyundu.
Benzer zihinde olan kiiler, belli bir toplulua ait
olarak yaamaya ihtiyaç duyuyor. “Biri söylesin, ben
yaparm,” ya da “Biri beni kurtarsn,” ve benzeri inançlar, böyle toplanmalar için uygun oluyor. Negatif
oluum da tek bir inançla binlerce insan istedii yönde hareket ettirebiliyor.
Bir yere ait olma istei ile balayan balanma hareketi, o insann sonu oluyor. Bir kiinin etrafnda
toplanan insanlar, bakasna inandklar için, kendi
“insan” mükemmelliklerinden çkyorlar. Etrafnda
toplandklar kii ise, “Ben onlar için yapanm,” diye
inand için, o da yaplamayacak bir eye inanarak,
kendi insan oluunu ve mükemmelliini bozmu oluyor. Bu ekilde bir araya geliin sonucu, kandrlm,
ele geçmi binlerce insan.
nsanlar toplamaya, bir araya getirmeye çalan bu
oluum, “Tekamül etmelisiniz,” diye inandrarak, önce
insan aa bir varlk olduuna inandryor, sonra da
onu yükseltmeye çalyordu. Halbuki zaten tekamül
edeceiz diye birçok eye inanmtk, bütün bu inandklarmz braktmz zaman ne kadar muhteem
olduumuzu alglayacaz. Yani tekamül etmeyeceiz,
tekamül etmek için bize yaptrdklarn brakacaz.
Allah’a yakn olacana inanan insanlarn, nasl yok olduklarn anlamtm.
“Nefsimizi körelteceiz,” derken, insann doal hali,
212

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen