Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 213her eye saldran ve doymayan olarak tarif edilmi oluyor. Bu sözler beni çok rahatsz ediyordu. nsan önce,
“Hayatta kalmak için yarmalsn,” diye inandrp,
“en” ve “büyük” olmaya yönlendirince tabii ki her eyi
gereksiz elde etmeye balyor.
Bu sefer de negatif oluum bunun adn, “nefsi terbiye
etmek” diye koyuyor. Halbuki negatif oluumun bizlere
inandrdklar ile bizlerde doymayan bir nefis yaratld.
Yani sonucu düzeltmeyeceiz, bu sonuca sebep olan
inançlarmz brakacaz.
Atlantis devrinde gördüümüz yaant ve inançlar,
Orta Ça’dan kalan inançlardan daha farklyd. Atlantis’te insanlar bir kiiye deil, bir “yönetim” ekline
inanmlard. Kendini, “yönetici” diye bilen kiilere ne
yaparlarsa halk yönetebileceklerine ve istediklerini
yaptrabileceklerine dair bilgiler de uzay gemilerinden
geliyordu.
Uzay gemileri, yönetici gruba, büyük zenginliklere
ulaabilecekleri bilgileri verdiler. Kendilerini de
“kurtarc” olarak bildirdiler. nsanlarn doal ölçeinin
dnda yaam alanlar kurmaya yönlendirdiler. nsanlarn gelen bu bilgilere güvenerek yaptklar devasa
yaplar ve parlak talarla, kristallerle yönettikleri yaamlar, büyük bir tabiat olay ile ykld.
Yaptmz çalmalarda, uzay gemilerinden gelen
bilgilere inanan kiiler, “Atlantis’in ykm”nda, kendidileri yapamadklar için Atlantis’in ykldna, böylece insanlarn toplu bir ekilde ölümlerine sebep olduklarna inandrldlar.
213

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen