Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 214Atlantis’te yaanan ykm, binlerce insann zihninde,
“Atlantis benim yüzümden yok oldu,” ve “nsanlarn
ölümünden ben sorumluyum,” diye kald. Burada insanlarn zihinlerinde iki türlü oyun oynadlar.
Birincisi, “Sen yapamadn,” diyerek herkesi “suçlu”
hissettirdiler. Birçok insan, “Ben suçluyum, insanlar
benim yüzümden öldü,” inanc ile öldü.
kincisi, “Biz seni kurtaryoruz,” zannettirerek, “Ölmek
istemiyorum,” diyenleri “uzay gemisi”ne aldlar, kurtardklarn zannettirdiler. O kiiler, kendilerini uzay
gemisinde ve güvende zannetti. Zihinleri orada iyice
ele geçirerek, “Bir daha yapacaksnz, bu sefer olacak,”
diye inandrarak o insanlar kullanmaya devam ettiler.
imdilerde, gelecekte dünyay ekillendireceklerine
inananlarn zihinlerinde bildikleri yöntemler, Atlantis’ten kalan ve tekrarlanmak istenen yöntemler olduu için bekledikleri yine olamaz. Atlantis devrinde
kullanlan teknolojiye ulalmaya çallyor. Bugünlerde “aklma geldi” projeleri ile bütün insanlarn
zihinlerinde bunlarn gerekli olduuna dair bir a
örülmü oluyor. Herkes yeni bir gelecek biliyor.
Özellikle gençlerin bu yeni gelecein kiileri olduuna inanlyor. Beklenen yeni dünya formu, yeni yaam
biçimi zihinlerde kandrld ekli ile yine gerçeklemeyecek. Yani Atlantis devrinde olamayan, bu devirde de olamayacak. Çünkü biz insanz, dünyann her
bir hücresi bizim yaantmza göre yaratlm, bize
uyumlu bir yaam var.
Ama projelerle öretilen her ey mekanik, insana
214

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen