Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 218dklar halde istediklerini yapamam olmalar, onlara
verilen sembollerin ve öretilen enerji güçlerinin ie
yarayacak eyler olmamasndand. Bunu fark etmedikleri için de “Bir gün yapacaz,” diye inanarak öldüler.
Hatta “kadim bilgi” ve “kutsal bilgiler” adn verdikleri
bu spiritüel bilgileri hep sakladlar. O bekledikleri
günler gelene kadar da saklamaya devam edecekler.
Çünkü böyle inandrldlar.
Ortaya çkaracaklar gün geldiinde, tabii ki hiç ie
yaramadn görecekler. O devirlerde de o bilgilerin
çok önemli olduuna inanm olmalarna ramen, o
inandklar önemi, o zaman da yaamadlar. Ama o bilgilerin önemli olduuna inanarak öldüler. Zihinlerinde
son kalan bu.
Çocukken çok sevdiimiz, onlarla çok güzel bir eyler
yaptmza inandmz oyuncaklarmz büyüdüümüz zaman büyüklerimizin evinde tekrar bulduumuzda çok etkileniriz. Önce o güne kadar nasl kaldna
arrz, sonra da hatrladmz gibi olmad için tatl
bir burukluk hissederiz. te geçmi hayatlarmzdan
kalan ve zaman zaman içsel olarak hatrladklarmz bu
kadardr. Daha fazlasnn olacana inandran zihnin
oyunudur.
imdilerde proje etrafnda birlemelerin, tarikat liderinin etrafnda toplanmaktan bir fark yok. Orta Ça’da
inanç ad altnda toplanlyordu; tarikata girenler
kendilerini koruma altnda ve güvende zannediyordu.
imdi de ekonomi ve dünyann yakn gelecekte alaca
görüntüye inandrarak toplanlyor. Yani küçük ölçüde,
“yeni gelecek projeleri” ad altnda toplanma oluyor.
218

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen