Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 219Ben bu an varln kendi çalmalarm srasnda fark
etmitim. Herkes birbirine balyd. Böylece bir anda
ayn sesi çkarmalarn istedikleri milyonlarca insan
bir araya getirmi oluyorlard. Bu ekilde kitleleri istedikleri gibi yönetebiliyorlard.
Böylece empoze edilen, inandrlmak istenen eyler,
bu ekilde çok kolay yaylyordu. Kolay ve hzl bir
yöntemdi. Bir vurula ayn anda binlerce, milyonlarca
insan kullanlyordu. nsanlar birbirine balayarak
istedikleri yöne doru hareket ettirebiliyorlard.
Burada en hassas balar, aile içinde olan ya da yaknm
dediimiz kiilere olan inançlarmzd. Çünkü bu zihin
hareketlerinin ilk ba böyle balyordu. Ben doduum andan itibaren yaknmda olan kiilere inanmay
örendiim için, bunun bana zararl bir ey olduunu
anlayamadm. Ancak daha sonralar anladm ki, ben
bir kiiye inanyordum ama o inandm kii, kime ya
da kimlere inanyorsa, benim zihnim de bir anda onlarn araclyla yüzlerce insana açlyordu.
Bu açlan zihnime zaman gelince her yerden inançlar,
talimatlar geliyordu. Ben de kendim düündüm zannederek hareket ediyordum. Bunu fark ettiim zaman bir
kiiye bile inanyor olmamn bana ne kadar tehlikeli
kaplar açtn anladm.
Bu gelen bilgiler bana yarayacak eyler deildi. Bana
yarayacak eyleri kefedebilmem için zaten “be
duyum” vard. Dierleri, beni kullanmak için gereksiz
inançlara balamak isteyenlerin iine yaryordu. Beni
balamak isteyenler de zihinlerinden yönetildiklerini
219

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen