Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 22konan pimi çekilmi bir bombayd artk benim için.
Bana iyi gelen eyler bakasna iyi gelemezdi, çünkü
onun geçmiinden getirdii inançlarn ve korkularn
bilmiyordum.
Kendi tecrübelerim dediim eyler tamamen bana
özeldi, benim yaayarak dönütüreceim ya da acsn
çekerek srarla ve inatla ayn eyleri yaamaya devam
edeceim eylerdi.
Yani yaam kiiye özel tanzim oluyordu.
Toplu bir ekilde, “Bamza bu geldi,” olmuyordu.
Ancak srarla, “Ben de onun gibi olacam,” demiyorsam.
Herkesin yaptn gözlemleyerek taklit etmiyorsam.
Böylece herkesin bana gelen, beni uzaktan da olsa
korkutan olaylar, “Ya benim de bama gelirse,”
diye düünmeyi brakp kendi yaadklarm incelemeye baladm. Dary incelemeyi brakp dikkatimi
kendi sorunlarma verdiim zaman sorunlarmn çok
küçük olduunu gördüm. Sorunlarmn küçük olduu
doruydu da beni hasta edecek kadar büyük olduunu
hissetmem nedendi?
Bunu incelediim zaman yanmda olan ve devaml
neleri yapmam gerektiini söyleyen kiilere ilave
olarak, bamn üzerinde bir balonla dolatm fark
ettim. Bu balon bana kendimi, “Ben akllym,” zannettiriyor, “Ben biliyorum,” diye inanmam salyordu.
22

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen