Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 223Annem, babam karamayaca için özgür olacam
zannederek evlenmitim. Ama hiç öyle olmad. Bu sefer de evlenerek o güne kadar hiç tanmadm baka
insanlara balandm için özgür olamadm. Yani yaadklarm inandm gibi çkmad.
Daha sonralar zihnim, “Paran olursa özgür olursun,”
dedi. Ben de para kazanmak için çok çaltm. Çok para
kazandm, yine özgür olamadm. Çünkü korkularm ve
inançlarm bana tek bama baa çkamayacam
eyler yaptryordu. Bana bir ey yaptrmaya baladktan sonra artk devaml, “Sen yaparsn,” diyerek beni
yapamayacam eylerin içine itiyordu ve her takldm yerde, bana beraber yapacam baka kiiler göstererek herkese balaya balaya ilerletiyordu.
Yani zihnimin yaptrdklarn ben yapamadkça baka
kiilere ihtiyaç duymaya baladm fark ettim. Zihnimin yaptrdklarndan çkmadkça insanlara olan ihtiyacmn bitmeyeceini anladm.
Bu ihtiyaçlar beni, “Onsuz olamam, o olmazsa ne yapacam bile bilemem,” diye inandryordu. Halbuki Allah
milyonlarca insan yaratrken, “çinden bir tanesini
seç; istediin, ihtiyacn olan her eyi ona yaptr,” dememiti. Çünkü insann doal hali, yaratlma ekli
buna uygun deildi. Kimseyi birbirinden ayrmadan,
bütün insanlarla bir arada yaayabiliriz. Bizim doal
halimiz bu. Böyle yaratldk.
Bize insanlar birbirinden ayrmamz öreten Allah
kart oluumun planyd. Ben bunu kendi çalmalarmda çok net alglamtm. Bir insann önce insanlar
223

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen