Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 226Yaptrrken de bütün gücü ile o kiinin korkularn
etkileyecek sözler söyleyerek kandryor. Zihni, önce
bir babaya kznn namusundan sorumlu olduunu öretiyor. Bunu inanç haline getirerek kuvvetlendiriyor.
Zaman içinde etrafndakiler de bu bilgiyi destekliyor.
Çünkü onlarn zihnine de ayn bilgiyi veriyor. Yani bu,
bir anda dünyann tek dorusu, bir babann ya da bir
erkein tek dorusu haline geliyor. Hele bir de “Allah
emretti,” ilavesi yaplrsa yapacak baka bir ey kalmyor. nsann kendi varlnn bittii yerde, zihinden gelen son bilgiyle namusunu temizlemek için öldürmesi gerekiyor. Zaten yaptktan sonra birçok insan, “Bir
anda yaptm, nasl yaptm hatrlamyorum,” der.
Bunun, daha akl banda görünen bizlerin de hiç
beklemediimiz ortamlarda bir anda çldrm gibi
yaptmz hareketlerden bir fark yok. Çünkü yaptran
mekanizma ayn.
Bu talimatlarn, bu bilgilerin zihnimizden geldiini
bilmiyoruz. Kendimiz gördük, kendimiz düündük ve
istedik zannediyoruz. Birkaç kii karlkl bir olay
tartrken kendi düündükleri eyleri konutuklarn
zannediyorlar. Halbuki o srada herkese kendi zihninden kendine uygun bilgiler geliyor. Herkes baka türlü
görüyor ve baka sözler duyuyor.
Zihnimizden geleni dinlemekten, karmzdaki insanlar dinlemediimiz için, “Ben senin hareketlerinden
anladm, sen bana böyle söylemek istedin,” ya da “Sen
bana, yapamadn, sen zaten yapamazsn, dedin,” diyebiliyor. Bu söylediinden çok da emin olabiliyor.
Böyle durumlarda, “Ben öyle söylemedim,” diye asl
226

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen