Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 227söylediimin ne olduunu anlatmaya çaltm hatrlarm. O sralar, daha bu çalma sistemini bulup kendime uyguladm zamanlar deildi. Hatta bir keresinde,
“Acaba söyledim mi?” diye kendi kendime üpheye
dütüümü bile biliyorum. imdi anladm, biz o gün
birbirimizle konutuumuzu zannederken ya da hiç
konumadmz zannederken, meerse zihinlerimiz
karlkl konuuyormu.
“Biliyorum, o böyle söylemek istedi,” diye balayarak
devam eden her düüncemin karmdaki insandan
gelmediini, zihnimin beni yönlendirmeye çaltn
anladmdan dolay, oyuna gelmemek için kendimi
çok dikkatli takip ediyordum. Zihnim bana bunlar
söyleyebildiine göre, hangi inancmdan ya da hangi
korkumdan giri yapmt? Bu girii yapmasna sebep
olan korkumu bulup onu dönütürürsem, “korkumun
sözlerini” deil, karmda gerçekten konuan kiinin
söylediklerini duyacaktm.
Çalmalarm yaptkça, beni oyuna getirip kullanmaya
çalan zihnimi, ben de kendi korkularm ve gereksiz
inançlarm bulmak için kullandm. Zihnim beni korkutmak için ne söylüyorsa not alyordum. Daha sonra
aldm o notlara göre kendime sorular sorarak ilerliyordum.
“Bama bu söyledii gelirse bana ne olur?” diye
soruyordum. Gelen cevaba göre, kendi durumumu
merak edeceim dier soruyla devam ediyordum.
Sonunda muhakkak gerçek korkuma ulayordum.
Bulduum korkumu, korku dörtlüüne koyarak dönütürüyordum.
227

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen