Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 234kötü oland. Darda kötü insan yoktu. Çünkü insann kötü olmas mümkün deildi, sadece insann inandklar ve zihninin onu kandrarak yaptrdklar kötü
oland. Bu kadar muhteem bir dünya, muhteem
insanlar, güzellikleri ve çeitlilii bakmndan esiz
olan hayvanlar ve bitkileri yaratm olan Allah, kötü
insan yaratabilir miydi? nsan kötü göstermeye
çalan ve böyle inandran, Allah’n karsnda onunla
mücadele eden oluumdu.
Deliye, “Neden delisin?” diye sorulmayaca için, bu
oluuma da “Neden urayorsun Allah’la, derdin ne?”
ya da “Dünyay bu kadar muhteem bir dizaynda yaratrken üzerinde yaayacak ei benzeri olmayan, taklidi
olamayacak muhteem insan yaratm olan, her yer
güzellesin, insann yaayaca ortam esiz olsun diye
de milyonlarca çeitlilikte ve esiz güzellikteki hayvanlar ve bitkileri yaratm olan bu yaratanla neden
urayorsun?” diye sormayacam.
Ben oyuna getirildiimi anlamtm. Benim gibi bütün
insanlar da bir gün kendi günlerinde, kendi geldikleri
oyuna uyanrlar. O zaman zaten bizi oyuna getirene,
“neden yaptn” sormaya bile gerek kalmadan negatif oluumun kendisi yok olacaktr.
imdilik bizler inançlarmzla ve korkularmzla onu
var ediyoruz. Artk benim için var olmaktan çkt. Ama
ben de oyuna geldiimi, kandrldm kefedene
kadar onu var etmek için elimden geleni yapmtm.
Aslnda beni korkutan oluumun artk kendi korkma
günü geldi. Madem oyuna uyanan biri var, o zaman
artk herkes isterse çok kolay uyanr.
234

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen