Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 235Zincir bir yerden koptu, artk üzerindeki talar tek tek
dökülecektir. Kopan yer bir daha balanamaz. Ancak
bu süreçte, bugüne kadar sahip olduumuz ve doruluuna inandmz inançlarmzn sonuçlarn yaayacaz. Bu sonuçlar yaarken saa sola kaçarak
yaamamza gerek yok, sadece inandmz ne varsa,
onlarn kendimizce doru olup olmadn en ksa zamanda incelemeliyiz.
Beenmediimiz bir sonuç alrsak kendi gözümüzle ve
kendi yaadklarmzla deerlendirmek için gerçekten
insan oluumuzu kullanarak kararlar vermeliyiz. nandmz eyleri oldurtmaya çalarak yeni yöntemler
aramay brakmalyz. Oyunun oyuncular olmaktan
kendimizi kurtarrsak yaamn çok kolay olduunu
anlayacaz. Yaam çok kolay, çünkü yaratan yaam
bizim kolay yaayacamz ekilde tanzim etti.
Dünya’nn üzerinde var olan dalar, denizler, ormanlar,
bunlarn içinde yaayan hayvanlar ve bu oluumu
yaamas için var olan insan dnda her ey, Allah’n
karsnda onunla mücadele eden negatif oluumun
“oyun bahçesi.”
Bizim için yaratlan bu muhteem oluumun içinde,
biz insanlarn yaratl özelliklerine uymayan “oyunlar
oynamamz” gerekmez. Bu oyun bahçesinde oyuncu
olduumuz zaman, gerçekleri görmemiz bize hep ac
verecektir. Yaadmz gerçekleri görürsek kendimizi
kötü hissedeceiz, çünkü hayallerimiz, beklentilerimiz
suya düecek diye inanyoruz.
Böylece kötü hissedeceimiz hiçbir eyi görmek istemiyoruz, hepsini görmemezlikten geliyoruz. Üstünü
235

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen