Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 236kendimizi kandra kandra örtüyoruz. Tabii ki bir yerden patlak veriyor. En büyük patlak vermeleri zaten
hastalklarmzla yayoruz. te o patlak veren yerde,
“nandklarm doru deilmi,” diyebilsek ve o inancmz ne ise ona inanmaya devam etmesek, yaam çok
kolay.
Korkularm bittikçe zihnimin söyleyecekleri de bitti.
Böylece, insanlar yöneterek istediklerini yaptrmaya
çalan “oyun”un, yapmalsn talimatlarnn üretildii,
“oyun zihni”nden gelen bilgiler bende “açk kap”
bulamad için giri yapamad. Ben de kendi gözümle
gördüüm, kulamla duyduum, kendi yaantma iyi
gelenleri yaadm. Yeni fikirlerle oradan oraya savrulmam bitti.
Bugünlerde televizyon programlarnda dünyada oynanan oyunlar anlatan programlar çoald. Memleketlerin birbirlerini ykmak için ne büyük planlar
yaptklarn, ne büyük oyunlar oynadklarn anlatyorlar. Anlatanlar, bu oyunlar oynatanlarn insanlarn
zihinlerini kullandklarn söylüyorlar. Yani, “nsanlarn
zihinlerini kullanarak, onlar yaptrmak istedikleri
eylere yava yava inandryorlar,” diye yaptklar
aratrmalardan ve komplo teorilerinden örnekler veriyorlar. Onlarn anlattklar, kendi keifleri ve kendi
inceledikleri konularla ilgili kendilerince dorudur.
Ancak ben bütün bunlarn dnda insanlara, “Yapmalsn, böyle olmalsn,” diye inandrlanlar üzerinden
dünyada bütün insanlarla oynanan oyunu anlatyorum.
236

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen