Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 238Yani memleketler arasnda, gdalarmz ve zihinlerimiz
aracl ile oynanan oyunu anlatmyorum. Bu oyunlar
oynayanlarn da içinde olduu, “insanlarla Allah” arasnda oynatlan oyunu anlatyorum. Bu oyun, gdalarmzla ve zihnimizle oynanan devletler arasndaki oyun
kadar basit ve etkisiz deil. Çünkü benim kefettiim
oyunda insan yok ediliyor. Bu, devletlerin yok edilmesiyle ölçülemez.
Bu çalma sisteminin kiisel geliim çalmalar ile ayn
olduunu zanneden alg, burada da yanlacak ve benim, “Zihnimizle oyun oynanyor,” diye anlattklarmla
ayn zannedecektir.
Ben, muhteem bir ekilde yaratlm olan insan,
“güçsüz, zavall, eksik, düzeltilmesi gereken bir yaratm” olarak göstermeye çalan “negatif oluum”un
“oyun bahçesini” kefettim.
Oyun bahçesini algladm sahnede, bahçenin içinde,
“devletler”, “milletler”, “dinler”, “aileler”, “bilim”,
“eitim”, “spor”, “adalet”, “kurtarlan”, “kurtaran”,
“hasta”, “tedavi” gibi, bugüne kadar yaamn kendisi
zannettiim her ey vard. (*)
Yani Nil Avunduk! Oyun’u Anlatt… kitabmda anlattm oyunla, “Bizim zihnimizle oynayarak devletleri
istedikleri gibi yönetmeye çalyorlar,” dedikleri
oyunlar ayn deil.
Ben, Allah’n yaratt insann büyüklüünü ve tamln ykmaya çalan negatif oluumun, biz insanlar üzerinde oynad oyunu kefettim.
(*): Oyun, Nil Avunduk! Oyun’u Anlatt... kitabmda (Sayfa 13-18)
detaylca anlatlmaktadr.
238

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen