Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 24Yapmam gereken eyler liste halinde o balonun
içinden benim kafama sanki bir yaz eridi gibi hiç
durmadan akyordu. Ya da baka bir tarifle, kafamn
içinde devaml beni istedii yöne çekmeye çalan,
“akl” diye bildiim, önce bana yaptrmak istedii
eyi söylüyor, yapmam için ikna ediyor, ben de ikna
oluyorum.
Çünkü beni nasl korkutacan ya da benim nelerden
mutlu olacam, bana daha evvel inandrdklarndan
dolay biliyor. Onun için beni ikna etmesi kolay oluyor. Kendimi ona yakn hissediyorum. Ben de bunlar
kendim düündüm zannederek söylediini yapmak
için uramaya balyorum. Memnun olmadm bir
ey yaadm zaman da bana yeni bir “yapmam gerekenler” listesi veriyor. Ben de aklma yeni bir ey geldi
zannediyorum.
Her liste derdime çare olup beni olduum durumdan
çkaracana, beni bir alt basamaa indiriyordu. Böylece yaadklarm iyice içinden çklmaz bir hal alyordu.
Bir yandan bamn üzerindeki devaml konuan ve
beni takip eden balon, “Devam et, imdi olacak diyor,”
bir yandan da etrafmda benim yapmam gereken her
eyi yapm görünen insanlar.
Bamn üzerinde benimle dolaan balonu artk fark
etmitim. Yaptrdklarnn neticesi beni kandrd
ekilde çkmyordu. Söylediklerini artk yapmayacaktm ama ne yapacam da bilmiyordum. Ancak beni
istedii ekilde elinde tutmaya çalan zihnimin korkutmalarna uymayacaktm. Bu konuda kararlydm.
24

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen