Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 240Televizyon programlarnda gördüüm “zihin oyunlar”
ad altnda zihnimizle oynanyor diye anlatlanlar, devletler, milletler arasnda oynanan oyunun anlatm.
Bu, benim kefettiim “oyun bahçesi”nin içindeki
oyuncaklardan sadece biri. O srada bu anlatmlar yapan kiiler, benim algladm oyunun içinden konuuyorlar. O srada, “bilginin” ve “unvanlarn” öneminden
bahsederek bütün sfatlara öncelik vererek güçler
çatmasn anlatyorlar. Yani oyun bahçesindeki oyunlardan ve oyuncaklardan birini veya birkaç tanesini
anlatyorlar. Halbuki inandmz ve var zannettiimiz
her ey oyunun içindeki oyuncaklar.
Tabii ki oyun bahçesinde devletler olmalyd. Böylece
devletler arasnda sava oyunlar oynanmalyd. Tabii
ki spor takmlar olmalyd ki iki tarafa ayrlalm, birbirimize kar oyun oynayalm. Bütün varlm, bütün
enerjimi karmda olarak bildiim dier insanlar yenmeye vermeliydim. Tabii ki kadn-erkek diye iki tarafa
ayrlmalydk, böylece kar karya gelebilecektik.
Birbirimizi etkilemek ve kandrmak için de çeitli
oyunlar oynamalydk. Hastalar olmalyd, hastalklar
kefedilmeliydi ve onlarn hepsinin bir araya toplanaca binalar olmalyd. Taraflardan biri hasta, dieri de
tedavi eden olmalyd. Yani bütün insanlar hep ikiye
ayrlmalydk.
“Bizim zihinlerimizle ve gdalarmzla oynanyor,” diye
anlatlanlar tabii ki doru bir tespiti anlatyorlar. Ya da
memleketler aras gizli sava taktiklerini anlatyorlar.
Ancak ben, asl büyük oyunu kefetmi olduum için
fark büyük. “Dorular bunlar,” diye bize yaptrlan
240

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen