Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 241her ey “insanla oynanan oyun,” benim algladm
bu.
Birinde devletler kaybeder. Birinde insan, insan oluunu kaybeder. Devletleri yapan da insanlar olduuna
göre insanlarn insan olularnn kaybnda geriye kalan
bir ey olmayacaktr.
Bütün bunlarn insann gerçei olmadn ama oyun
bahçesine gerekli olan oyun araçlar olduunu,
insanlarn hastalklarna sadece korkularnn sebep
olduunu ya da inandrldklar eyleri yapmak isterken bedenlerini hrpaladklar için hasta olduklarn
anladm.
Korkularm ve inançlarm dönütürdükçe, “Yapmallym,” diye srar ettiim eylerin “yaplamaz olduklarn” anlayarak, yapmaktan vazgeçtikçe kendi hastalklarmn hepsinin geçtiini gördüm. Hastalklarm kendi
deiimimle geçti.
Hastalmla balayan isyanmla o süreçte kendimde
kefettiklerim beni hem oke ediyordu hem de daha
korkak ve akn bir hale getiriyordu. Çünkü bulduklarm, kefettiklerim kolay alglanacak ve hemen,
“Tamam, böyleyse ben de bunu böyle uygularm,”
diyecek kadar kolay deildi.
O güne kadar bana, “Akln kullan,” ya da “Büyüklerine
dan, kendi bana kararlar alma,” gibi tembihlerde
bulunmulard. Ben de zaten o güne kadar, “Yanmda
olanlara baka baka ve onlara ‘ne yapacam sora sora’
yaayacam,” diye biliyordum.
241

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen