Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 242Zaman zaman isyan etsem de söylenenleri dinlemesem de baka bir yerde, yine de söylediklerini dinlediim kiiler bulabiliyordum ve o kiilerden kendimi
içinden çkamayacam bir duruma sokacak bilgiler
alyordum. imdi anlyorum ki, aldm bu bilgiler hiç
iime yaramad halde, bana yine de “biliyor” olmann
rahatln veriyormu. “Biliyorum,” dediklerim ve bildiine inandm kiilerin bilgileri de benimle oynayan
negatif oluumun “Yapmalsnz Listesi”nden geliyormu.
Ne kadar tehlikeli bir ey. Biz de bunun adna “güven”
deriz. En çok kullandmz sözler, “Güvende olacam,”
ya da “Ona çok güvenmitim. Benim güvenimi sarst,”
gibi sözlerdir. Yine, “güven” sözleri ile ne demek
istediimizi bile anlamadan, bu sözlerden beklediimiz karl hiç yaamadmz halde, böyle inanmaya
devam ederek kendimizi rahat hissederiz.
“Güveneceim bir ey olsun,” deriz. Halbuki güveneceimiz o kadar çok eyimiz var ki. Öncelikle canl
yaayan, her an yenilenen, deien, kendini tamir
eden bir bedenimiz var. Be duyumuz var. Her eyi anlayabileceimiz, anladklarmzla karar verebileceimiz, canl ve bütün olan kendi varlmz var. Kendime
gereken her eyi kendim anlayabiliyorum.
Bütün bunlar kullanmaya gerek duymadan, neden
baka kiilerin bu saydm imkanlarna ihtiyaç duyuyorum? Bende var, bendekini neden kullanmyorum?
O kullandm da aslnda ondaki deil ki; onun azndan, benim yapmam için bana iletilen negatif oluumun bilgileri.
242

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen