Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 243Ben bunlar, kendimde yaptm aratrmalarm srasnda, “Ne yapsam?” diye akl aldm anlarda, verilen
akllarn bana hiç uymamasndan anlamtm. Çalmalarm srasnda, uzun bir süre akl sormaya devam
ettim. Gelen bilgilerin bana hiç uymamasndan, bu
aratrmamda bulduklarma daha çok inandm. Gerçekten öyleydi. Herkes azna geleni söylüyordu,
sonra da ne söylediini unutuyordu. Çünkü söyledii
söyleyenin de gerçei deildi.
Hani ormanda geri dönerken yolu bulmak için arkamza baz iaretler koyarak ilerleriz ya, maalesef ben
yaammda ilerlerken arkama hiç iaret koymamm.
“O biliyor,” dediim kiilerin söylediklerini kullanarak
ilerlemiim. Bir zaman sonra da bayrak yarnda bayrak devralr gibi, “Ben biliyorum,” demeye geçmiim.
O kadar kark bir yerden tek bama döndüm ki, her
an arkamda braktm karanlk olan ama yine de bildiim ormana geri dönebilirdim. Çünkü kötü de olsa,
bildiim ve altm bir yerdi. Gittiim yeri henüz tanmyordum.
Ancak o kadar müthi yaratlmz ki, bunu bir gün iç
organlarmn ileyiini hem de hiç durmadan hiç hata
yapmadan ilediini fark ettiim zaman anladm. O
zaman önemli bir özelliimizi daha fark ettim, hiçbir
zaman kaybolmazdm ve yolumu bulamamazlk etmezdim.
Her zaman insana yardm edecek gerçek enerji, zaten
insann içinde olacak ekilde yaratlmtk. Zihnimizle
yaamasak zaten her an her yerde en büyük yardmcmz içimizde olan be duyumuzdu. Be duyumu
243

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen