Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 244dinlersem, içimden gelen ikazlar hissedersem yaam
zaten çok kolay olur. Bize zor olan yaanty yaatan,
zihnimizin yaplmallar listesiydi. Zordu çünkü insan
buna uygun yaratlmamt. Yani biz insanlar yapamadmz için deil, onlar insann yapabilecei eyler
olmad için.
Yine de ne büyük ve mucize bir yaratmz ki, bu kadar
olamayacakla uramamz ve ypranmamza ramen
hala ayaktayz. Bütün insanlara sunulmu bu muhteem dünyay, ancak bu kadar çirkin ve kötü yaayabilirdik. Bunu da yine negatif oluum, müthi özelliklerimizden dolay bizi kullanarak bize yaptrabilirdi.
Demek ki bu kapasite bize ait. Hayat bize inandrlan
ve öretilenlerle bu kadar sava halinde, kaos içinde
yaanan hale bizler getirebildiysek bu inançlarmzn
olmad, gerçek, muhteem hayat yine biz yapabiliriz.
Bu da bizim doal halimiz. Zaten böyle yaayacaktk.
Bir gün bir televizyon programnda aratrmac bir kii,
sohbet ederken insan için, “nsan korkunç bir yaratk.
nsan kötü bir mahluk,” dedi. Bunu, çok büyük bir cokuyla söyledi. Bu cümle karsnda stüdyoda bulunanlar donup kaldlar. Canl yayn olduu için içlerinden
bir kii, “Öyle demeyelim de,” diye düzeltmeye çalt.
Bir insan, insan için böyle bir tarif yapabilir mi? Ancak,
“....... eyi yapm u kii, güzel olmayan bir hareket
yapm,” diyebilir. Yani bir kiinin yapt bir olay
anlatrken o kiinin bir hali için söyleyebilir.
Oynatlan oyunda, sonunda, bir insann azndan,
“nsan kötü, korkunç bir yaratk,” sözü bile çkabildi.
244

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen