Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 246anlatmlarda, “beslenme programlar” gibi cümlelerde kullanlr, çünkü karsnda bir insan yoktur. Ama
insanla insann konutuu ortamn kelimeleri daha
özenli, insan kalitesinde olmaldr. O da ancak insann
büyüklüünü ve muhteemliini hissettiimizde olur.
Bedenimizi, iç organlarmzn ileyiini izlersek ne
kadar mükemmel yaratldmz anlayabiliriz. Klcal
damarlarmzn uzunluunun krk bin kilometre olduunu duymutum. Dünyann çevresinin uzunluu da
krk bin kilometreymi. Klcal kan damarlarmzn
dnda, dier damarlarmzn uzunluu altm bin kilometre imi. Toplam damar uzunluumuz yüz bin
kilometre. Yani aklmzn alamayaca mükemmel bir
yaratma sahibiz.
Bu, öyle bir yaratm ki bütün organlarmz, hücrelerimiz,
hiç durmadan kendi zekas ile muhteem çalyor.
Yani sadece kendi bedenime baksam, kendim için,
“Ben eksiim,”
“Ben acizim,”
“Ben zavallym,”
diyebilmem ve böyle inanabilmem mümkün deil.
Tabiat incelediimizde bir o kadar daha aryoruz.
Nasl bir zeka, nasl bir zevk bu kadar güzel, çeitli ve
uyumlu bir yaratm yapabilir? Hayvanlarn tabiatla
irtibat, insanlarn hem tabiatla hem hayvanlarla bir
arada oluu mükemmel geçiler yapyor.
Bu nasl bir zekann yaratm ve nasl zevkli bir sunum?
Bunlar inançlarm ve korkularm bittikçe, zihnimden
246

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen