Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 247bamsz bir algyla baktm zaman görmütüm. nsann ne kadar deerli bir yaratm olduunu algladm
için “deersizlik” ve “güçsüzlük” gibi korkularn ne
kadar bo ve komik kaldn hissetmitim.
Ama negatif oluum her frsatta, “Zengin olursan
deerli ve önemli olursun,” ya da “yi eitim alrsan
deerli olursun,” ya da “Güzel olursan güçlü olursun,”
gibi çok çeitli kandrma yöntemlerini kullanyor. Herkesi neyle kandrabilirse.
Bir yandan da bunun tersi olarak, maneviyatn önemli
olduuna, hiçbir zenginliin önemli olmadna inandrlarak kuru bir ekmein bile ne kadar deerli olduu
ile kandrlyoruz. Kuru bir ekmek neden deerli olsun
ki? Neden bu kadar yokluk ve fakirlik görüntüsü insana
yetermi gibi gösterilsin ki?
Allah’n hangi yaratmnda fakir ve kuru bir görüntü
var? Onu yeterli diye gösteren ve maneviyat önemli
diye sahte, sanal bir alg veren, yine negatif oluum.
Çünkü Allah bu kadar muhteem bir zenginlikte
yaratt bu bedenlerimizin yaamas için de çok büyük zenginliklerin olduu tabiat yaratt. Denizlere,
ormanlara, dalara, toprak örtüsüne bakarak, “Fakirlik
var, yokluk var,” denebilir mi? Bu bolluun içinde kim
bilir hangi inancmzla bu fakirlikleri ve yokluklar yayoruz?
Allah’n yaratm insan, nasl deersiz ve önemsiz olabilir ki. nsanlarda olan bir özellik baka hiçbir eyde
247

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen