Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 248olamyor. Ve bizler insana deersiz, önemsiz diyebiliyoruz. Ve deerli olabilmesi için de okutulmas, eitim
almas art diyebiliyoruz. Var olan kendi hislerim, doal
reflekslerim, sahip olduum snrsz doal zekamla
neyi yaamay beceremedim de bu kadar çok eitim
alarak deerli bir ey olmam gerekti, onu anlayamyorum. Tabii ki imdilerde anlayamyorum.
Çok beendiimiz, houmuza giden, yakkl veya
güzel gördüümüz bir tiyatro sanatçsn rolü icab sokaklarda yatan, bakmsz, pis hali ile gördüümüzde
hangi hali bize gerçei gibi geliyorsa, ite bana da insanlarn görüntülerinde tek bir halleri gerçek geliyor,
o da NSAN halleri. Dieri, oyunun inandrd inançlar
yapmaya çalan insann geldii hal.
Gerçek olmad için de acmaya, zavall demeye hatta
yardma komaya gerek kalmyor. Tiyatro oyununda
zavally oynayan oyuncuya yerinizden kalkp yardma
gidiyor musunuz? Böyle bir ey yaparsak seyirci bizi
de oyunculardan biri zanneder. te, “nsan zavall,
muhtaç, acnacak bir varlk. Ben ona yardm etmeliyim,” dediim zaman Allah’a, “Sen yapamadn, ben
yaparm,” demi oluyorum; ben bunu alglamtm.
Zaten negatif oluum, bu yardmlar bize, “Yardm
edersek bizim bamza gelmez, onlardan dua alrz,”
diye inanmamz salayp, kandrarak yaptryor. Yani
dua almam için Allah’n yaratt bir baka insan
kullanmam gerekiyor. Allah da bu ekilde yaptm
duadan memnun olacak. nandrc olmad deil mi?
Bir insann durumunu kullanarak yaptm bu yardm
248

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen