Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 249etme hali, doal yaratmma çok ters, ama negatif
oluuma göre çok iyi bir ey.
Kendisinin “yapabilen” olduuna inandrd kiiyi yardm etmeye yönlendirirken, yardma muhtaç gözüken
kiiye de “Sen yapamazsn, senin için onlar yapacak,”
diyerek güzel bir yardmlama sahnesi kurmu oluyor.
Yani “yardm alan” ve “yardm eden” olarak yine iki
tarafa ayrlm oluyoruz. Bunu da Allah’n istei diye
biliyoruz.
Negatif oluumun kurduu bu sahnede oyuncu olan
insan, kendi için her eyi yapabilen özellie sahip olduu halde, ne yazk ki bir tarafa ait olan bir grup insan
yapamayacana inanyor, dier taraf da bakas için
bir eyler yapabileceine inanyor. kisi de kandrlyor.
Bu oyunu oynarken oyuncular yöneten, istedii hareketleri yaptran yönetmen, yani zihin, sanki kulandan
sufle eder gibi, balarnn üstünden iki tarafa da yeni
hamleler veriyor.
Her hamlenin sonunda ne kadar iyi bir ey yapt ile
ilgili her iki taraf da kandrmas gerekiyor. Kandraca
konu kalmadnda, yapmazsa bana geleceklerle ilgili
korkutuluyor. Yani yönetmenimiz hep konuuyor, çok
konuuyor, devaml konuuyor, onun için de yapt
film karmakark hale gelmi durumda.
imdi yönetmenin filmi brakma zaman. “Ben çok
kartrdm, bunun içinden ben çkamam,” demesi
gereken bir zaman. Zaten bu filmin içinden çkacak
olan oyuncular. “Filmin senaryosunda yanl yazlm
249

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen