Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 254geziyordu. Kasaya doru benim yanma geldiinde,
ben de iki bayana da verdikleri hizmet için teekkür
ederek oradan ayrlyordum.
Arkadamla beraber maazadan ayrldk. Biraz sonra,
“Sana bir ey anlatacam,” diye kasada yaadklarm
anlatmaya baladm. Anlatrken, bir yandan da o
hissettiim ama anlamadm tuhafln ne olduunu
aratryordum. kinci bayann ürünün gelii ile ilgili
verdii, “Yemek siparii verdiini mi zannettin? Sipari
vereceksin, sonra hemen kapy açacaksn, yemek kapnn önünde,” cevabn anlatyordum ki o anda ikimiz de göz göze geldik. O kii bana bir maazada asla
verilmemesi gereken bir cevab, asla yapmamas gereken bir tarzda vermiti.
Bir anda yllar evvelki hallerimi hatrladm. Ben o
kiinin, o maazadan kovulmasn salamadan zaten
maazadan çkmazdm. imdi ise olaydan dakikalar
sonra, bir bakasna anlatrken, olan fark ediyorum.
Çünkü o kiinin yapt veya yapmak istedii hareketi
alglayamamtm. Ben sadece bir soru sormutum.
lk cevap biraz karkt, sorumun cevabn bana anlatamamt. Sanki kark bir eyler söylemi gibiydi.
Sonra da ben sorumun cevabn, ayn kiinin ikinci anlatmnda almtm.
Bana lazm olan cevap oydu. Onun cevap veri ekli,
benim doal halimde bir deiiklik yapmamt. Ben,
maazaya girerken de çkarken de aynydm.
Arkadamla aramzda bunlar konuarak yürürken bir
maazaya girdik. Maazada dolarken servis yapan
254

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen