Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 255kiiye bir ürünün fiyatn sordum. Verdii cevap üzerine, “Herhalde onda indirim henüz yok,” dedim.
Kendinden çok emin bir ekilde, “O modeller klasik
snfna giriyor, onlarda hiçbir zaman indirim olmaz,”
dedi. Tabii ki çok ardm, çünkü o maazadan ben
ayn modelin birçok rengini daha önceki yllarda indirimli almtm. Yani her yl o modellere indirim yaplyordu. Ben hiçbir ey söylemeden teekkür ederek
çktm. Çünkü benim sorumun cevab, onun söyledii,
doru olmayan, uzun cümlenin içinde bu sefer vard,
“O modelde imdi indirim yoktu.” çinden böyle ayrarak, soruma cevab ben kendim almtm.
Dar çktmda yine bu konuyu arkadamla konuurken, “Ben de o modelleri hep indirimde aldm,”
dedi. Yine aklma eski günlerim geldi. O günlerde, ben
o kiiye söylediinin doru olmadn kabul ettirirdim.
Yani, “Ben haklym,” oyununun o an kazanan ben
olurdum. Zaten bu da çok kolay olurmu, yanmda ahit de varm.
Tabii ki bunlar yaarken kendi kendime asl soruyu
sordum. Bugün bu kadar ters hareketler neden karma gelmiti? Çünkü bugün olanlarn toplamn
son yirmi ylda yaamamtm. Kendi çalmalarm
yaptktan sonra seminerler vermeye baladm 2000
ylndan beri böyle bir ey hiç yaamamtm. Belki de
yaamtm ama anlamam olabilirim.
“Bugün olan neydi?” ve “Neden imdi olan anlamtm?” diye sordum.
O gün evden çkarken kendi kendime öyle söylediimi
hatrladm.
255

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen