Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 256“Ben böyle bir kitap yazyorum. Yaanan eylerin
oyun olduunu anlatyorum. Ben de alverie çkarak
kendime bir eyler almak istedim. u anda alverite
olan herkesten ne farkm var ki? Ben de bir eyler almak için seçim yapacam, para ödeyeceim. Kitapta
anlattklarm yaayan halimin, alveri yapan dier
insanlardan ne fark var? Hepimiz ayn hareketleri yapyoruz,” diye düünmütüm.
Böyle düünmekte de haklydm. Ben de seyahatlere
gidiyordum. Ben de alveri yapyordum. Ben de arkadalarmla yemek yemeyi seviyordum. Araba kullanmay seviyordum. Evimin ve bahçemin dizayn ile ilgileniyordum. Güzel giyinmeyi seviyordum.
“nançlarm ve korkularm dönütürdüm de ne farkm
oldu? Onlarn korkular var, affetmedikleri birçok insan var. Ben de yüzlerce insan affettim de ne deiti?
Yani ben de ‘oyun bahçesi’nin içindeyim,” demitim.
Bugün yaadm bu iki olayla aldm cevap, “Evet,
oyun bahçesindeyim ama oyun oynamyorum.” Yani
oyun bahçesi benim için artk “yaam bahçe”si oldu.
Oyun bahçesinden çkm salayan alet çantam, artk yaam bahçesinde kullanmama gerek kalmad.
Bahçede olan her eyi istediim kadar, bana zarar
vermeyecei kadar, sadece kullanyorum. Ve kullanrken de kullandklarmn benim Allah’n yaratm olan
doal insan halime bir katks olmuyor. Yani onlar
kullanrken kendimi sanal duygularla, sanal sfatlarla
tamamlamyorum. Onlar olmadnda da eksilmiyorum.
256

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen