Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 258Yani onlar kullanrken,
“imdi deerli oldum,”
“imdi güçlü oldum,”
“imdi baarl oldum,”
“imdi anne oldum,”
“imdi ........oldum,”
diye hissetmediim gibi, onlar kullanamadm zaman
da,
“imdi bana deer vermedi,”
“imdi bana terbiyesizlik yapt,”
“imdi bana hakaret etti,”
“imdi bana yalan söyledi,”
“imdi beni güçsüz hissettirdi,”
diye de hissetmiyorum.
Yaplan hiçbir davrann bende karl kalmad.
Sadece, “O öyle yapt,” diyebiliyorum. Yani, “O öyle
yapt için bana da bu oldu,” diyemiyorum.
Yani, “Kibar davranrsa ben deerli olurum,” ya da
“Deerli olduum için bana kibar davranmal,” gibi
tarifler bitti. Herkes bana istedii gibi davranabilir. O
davrann bende bir karl yok. Bana etkisi hiç yok.
Böylece, “deerli” ya da “deersiz” karlatrmam
bile yok. nsann deerlisi yok, deersizi yok. nsana
güzel, kibar bir davran da bir ey yapmyor; güzel olmayan, kaba bir davran da.
Yani bana bir hareket yapldnda ya da bana bir
ey söylendiinde, artk bamn üstünde, o yaplan
hareketin ve söylenen sözün karlnn yazld
bir fihrist açlmyor. Bir kiinin yapt bir hareketin
258

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen