Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 259bendeki karlnda bir tarifim kalmad. nandklarm
ve korkularm bittikçe, olaylarn karsnda yazan tariflerin olduu listeler de bitti.
O maazada yaadm olay anlatrken iki halimi
mukayese ederek anlatmtm. “Eskiden olsa ne yapardm?” ve “imdi ne yapabildim?” diye. Birçok kereler
bana bu çalmay yaparak deimekten korktuunu
söyleyen kiiler olmutu.
“Ya deiirsem,” diye korkutan ya da “Deiince .......
kaybedersin,” diye korkutmaya çalan negatif oluumun inandrmaya çalt eylerden her seferinde
kendimi adm adm, be duyumu kullanarak kurtardm.
Söyledikleri doru muydu, kendim deierek kendim
görebilirdim. Zaten öyle de yaptm. Her deien
korkumdan sonra sanki üstümden bir perde kalkm
oluyordu. Daha evvel göremediim eyleri görebilir
oluyordum. stediim eyleri seçebiliyordum.
Yani zekam açlyordu.
Korkularm dönütükçe yaadm deiimimin sonucunda, yönetmenin, “Deiirsen ........... olur,” diyerek
beni korkuttuu eyleri hiç yaamadm.
Korkularnz dönütükçe kavga edemiyorsunuz. Hiçbir
eyi yanl anlamyorsunuz. Her eyi gerektii kadar
anlyorsunuz. “Bana unu demek istedi,” diyemiyorsunuz. Bedeninizden vurma, krma refleksleri gelmiyor.
Çünkü vurup kracanz bir ey olmadn anlyorsunuz. Size kimse vuramyor, çünkü sizden karya,
vurma hareketini yaptracak bir söz veya hareket gidemiyor.
259

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen