Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 26bir duyguyu yaamm demektir. Yani daha evvel
yaadm, tandk bir korkumun dümesine basld
demektir.
“Ne zaman, nerede, hangi olayda yaadm?” diye
sorduum zaman hemen o duyguyu yaadm yeri
hatrlyordum. “Olayn içinde yaarken ne hissettim?”
dediim zaman, o gün yaadm olaylarda, bende kalan korkularm ortaya çkyordu. Ben de o olay srasnda
aklmda kalan ve beni yaayacam her olayda etkisi
altna alacak bir inancm veya bir korkumu bulmu
oluyordum. (*)
Bulduktan sonra gerisi kolayd. “nandm cümle”yi
veya “korku”mu, “korku dörtlüü”ne yerletirerek,
birkaç kere korku dörtlüü içinde tekrarlayarak zihnimden o cümleyi siliyordum. Yani o cümleye olan
inancm, dolaysyla o inancn ürettii korku bitiyordu.
Neticesini hemen hissediyordum. Çünkü bir olay olduu zaman bamn üzerinde gezen balonun içinde
artk beni korkuttuu o cümle yoktu. Ben daha rahat
hareket etmeye balamtm.
Böylece beni korkutan inançlarmdan biri benim için
bitmi oluyordu. O güne kadar beni ele geçirmi olan
ve hiç iime yaramayan inançlarm bir bir ortaya çkmaya balad. Yani bamn üzerinde benimle beraber
gezen balonun içinde yazanlar artk yakalamaya balamtm.
Liste kabarkt. Beni korkutmak için söylediklerini,
(*): Nil Avunduk! Oyun’u Anlatt... kitabmda (Sayfa 47-51)
detaylca anlatlmaktadr.
26

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen