Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 261Bütün hayatmz boyunca döne döne ayn eyleri
yaarz. Yaamamak için çareler üretiriz ama yine
yaarz. Zaman içinde yaadklarmza o kadar alrz
ki, “Bana ne oluyor?” diye sormak aklmza bile
gelmez.
Bir gün, bir nehir kenarnda etraf seyrederken, bir
yandan da bunlar düünüyordum. O srada tam
bamn üstünden, süzüle süzüle, bir yaprak aaçtan
dütü, suya kart. Bir anda suyun ak ritmi, onu
kendi aknn içine ald. Ayn güzellikte, birlikte
süzülüyorlard ki bir anda yaprak ortada olan kayaya
takld. Kendi geli hzndan dolay orada bir girdap
oluturup kendi etrafnda dönmeye balad. Tam o
srada içimden, “Yllardr ben de kendi dertlerimin
içinde, kendi kendime dönüp duruyordum,” diye
geçiriyordum ki, o srada suyun hz ile yukardan gelen
bir dal, geçerken yapran girdabn bozdu. Yaprak da
takld yerden kurtuldu, tekrar suyun hz ve ritmi ile
birleerek akt ve gözden kayboldu.
O an beni de takldm yerden, kefettiim çalma
sisteminin kurtardn fark ettim. Benim kurtulu
dalm, kendi kefettiim “çsel Çalma Sistemi”nin
bütünüydü. çinde her ey vard. Bu kefim, benim
kendime yaptm en büyük hizmetti.
261

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen