Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 27bana yaptrmak istediklerini, “Yapma, yoksa .... olur,”
cümlelerini, benim çalmam gereken korkularm ve
inançlarm olarak kullandm.
Zihnim o cümlelerle bana istediklerini yaptracan
zannederken ben kendime çalma listesi yapyordum.
Yani içimdeki ajan yakalamtm. Ama ona kzp,
“Seni yakaladm,” diyeceime, bu sefer onun beni
çok aratrarak, beni bilerek yapt ajanln, ben
kendi avantajma çevirmitim. Kendi açklarm ondan
öreniyordum. Çok ar ama çok güzel bir yüzleme
yayordum.
Artk, “bamn üzerinde benimle beraber dolaan
balonun oyununu” kendim için yakalamtm. imdi
onunla oyun oynama sras bana gelmiti, bütün
korkularm ve gerçek olmayan inançlarm bulup dönütüreceim güne kadar.
O güne kadar inandm ve “Doru bu,” diye bildiim
eyler yaamn ve insann gerçei deildi. Bize inandrlanlarla, bizimle, yani “insan”la, yani tüm “insanlk”la
oyun oynanyordu. (*)
Bu durumda yapacam ilk i, insan üzerine oynanan
bu oyundan hemen çkmakt. Kendime, “Madem fark
ettin, anladn; haydi bakalm, kendini bu oyundan
çkar,” diyordum.
Tabii ki bu, burada anlattm gibi, “Çktm, çkyorum,
imdi çkacam,” ya da “Ben çktm,” diye olmad.
(*): Oyun, Nil Avunduk! Oyun’u Anlatt... kitabmda (Sayfa 13-18)
detaylca anlatlmaktadr.
27

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen