Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 31nançlarm bana bile kendini belli etmeden bilinçaltma yerlemi ve beni ele geçirmi haldeydi. Bütün
hareketlerimi inançlarm ve korkularm yönetiyordu.
“Benim özgürlüümü kimse elimden alamaz,”
diyen ben, zaten özgürlüümün benim elimde dahi
olmadna uyanmtm. Ben korkularmn ve inançlarmn izin verdii yere kadar özgürdüm. Böyle yaadm yeni fark ediyordum.
Baka bir gün bana hiç incelemeden her eyi yaptrtan, “Yap, bir ey olmaz,” diyen, beni devaml atee
atan bir inanç bulmutum. Devaml, “Yap, bir ey
olmaz,” diyordu. Hayatm boyunca çok cesaretli oluumun bu inancmdan geldiini fark ettim.
Bir gün, birçok kiiye içten içe çok kzgn olduumu,
“Onlar asla affetmem,” dediimi fark ettim. O kiilere
küsmemin, affetmek istemiyor olmamn benim için
çok önemli sebepleri vard. Hepsini tek tek sralayabilirdim ve ben haklydm. Ben böyle inanyordum.
O güne kadar bana onlar affetmeyeceim ne
yapmlard? Ya da onlarn yapt bir hareketten
benim canm neden bu kadar yanmt? Bunlar hiç
sorgulamamtm. imdi bunlar kendimde bir bir
aratracaktm.
Bulduklarm beni çalmann içine iyice çekmeye
balamt. Beni en çok etkileyen, artan çalmalarm, affetmek istediim kiilerde yaamtm. Kimi
affetmek istiyorsam ona neden kzdm, bana ne
yaptn tek tek not alyordum.
31

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen