Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 32Affetmek istediim kiiye neden kzdm sorduum
zaman, benim bir korkumun dümesine basm olduunu görüyordum ya da onun nasl bir insan olduunu
tarif ettiim zaman, benim de ayn eyleri yaptm
buluyordum. Bulduklarm kendimde dönütürdüüm
zaman, o kiilere hiçbir kzgnlm kalmyordu.
Böylece bulduum “Aynalar” çalma teknii ve korkularm kefetme çalmas, beni her gün birçok kiiyi
çok doal bir ekilde affetmeye götürüyordu. Hatta
affettiimi bile fark etmiyordum.
Bir gün yolda eski bir arkadama rastladm. Gördüüme çok sevinerek sarldm. Bana çok ararak
bakyordu ve devaml kendi ismini söylüyordu. “Beni
hatrladn m?” diye soruyordu. O anda anlamadm,
önemli deildi ne söyledii; çünkü ben onu gördüüme memnun olmutum.
Daha sonra hatrladm. Ben o arkadama yllar evvel
küsmütüm ve “Asla affetmeyeceim,” diyordum.
imdi anlamtm, ona sarldm zaman çok ararak
neden devaml adn söylediini. Herkesin yllarca urap affetmeye çalt hale, ben bu çalmay kullanarak doal yoldan gelmitim.
Çalmalarmda o arkadam affetmek aklma bile
gelmemiti, ama yaptm çalmalarn bütününde
zaten affetmiim. Gerçek affetme böyle olabilirdi.
Arkadamda kzdm ne varsa kendimde dönütürmütüm. Artk onda gördüüm, beni kzdran davranlar ben yapmyordum. Onun için affetmitim.
32

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen