Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 33Demek ki bir kiiyi affetmek için yaplan yüzeysel
çalmalarla kimse kimseyi affedemez. Affetmek, kendimde yapacam deiimle balyor.
Çünkü affetmediim kiide gördüüm, yaadm
her ey bendim. Onun için herkes herkese küsüyor,
kavga ediyor, bir zaman sonra baryor. Sonra tekrar
ayn eylere kzarak yine küsüyor. Küslüklerin tekrar
etmesine sebep ise devaml dary suçlamamz ve
olan her eye, “O bana bunu yapt,” ya da “Onun
yüzünden bama bu geldi,” diye bakmamz. Bu, kolay
bir bak ekli. Yaadm her olay için ben de o güne
kadar bu taktii kullanarak her eyden syrlmtm.
Ama sonra fark ettim ki, olaylardan o anlk syrlmm
ama inançlarmn ve korkularmn varlndan hiç syrlamamm. Hepsi yaadklarmn etkisiyle zaman
içinde büyüyerek ve bende daha çok yer ederek varln sürdürmü.
Bunun en tehlikeli hali de benim bütün hayatmda
yaptm gibi eyler yapmak. Kzdkça, küstükçe i
deitirdim; yetmedi, ev deitirdim; o da yetmedi,
e deitirdim. Hiç yetmedi, en sonunda memleket
deitirdim. Ama yine olmad, olmad. Her ortamda,
her evde, her memlekette kzacam, küseceim
eyleri yine buldum. En sonunda kendi korkularm
bulunca, bütün bu mücadelenin sadece bir korkum ya
da bo bir inancmdan olduunu anlaynca hayatmn
en büyük kefini yaadm hissettim.
Artk benim için “Aynalar” çalmas çok önemliydi.
Kimi nasl tarif ediyorsam, gerçekten ayn hareketleri
33

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen