Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 34ve davranlar herkese yapyordum. Ya da bir gün ortam bulduunda ortaya çkacak ekilde içimde bekleyen bir inancm, ona bal olarak da o tenkit ettiim,
“Asla yapmam,” dediim hareket ve davranlara
uygun potansiyelim vard. Belki henüz, o güne kadar
darda gördüüm kiilerdeki kadar kendini belli
etmemiti, ama benim de potansiyelim vard. Ben, o
hareketleri yaptran korkularm dönütürdükçe, artk
o kiilerde tenkit ettiim ekilde hareket etmediim
için darda görüp kzacam bir ey kalmyordu.
Bu ekilde kendimle yüzleirken, yani o güne kadar
varlndan bile habersiz olduum korkularmn ve
inançlarmn deiimi için çalrken, o younluun
içinde, “Oyundan çktm, çkyorum,” düüncesi aklma
bile gelmiyordu. Çünkü gerçekten dönütürüyordum.
Ve kendimde bulduum, yüzletiim her ey beni çok
artyordu. Ben sadece kendi duygularm, deien
davranlarm ve neticesinde deien salm ile ilgileniyordum.
Zaman içinde korkularm bulup dönütürdükçe, gereksiz inançlarm bittikçe deien algmn yardm ile artk
olaylar bamn üzerindeki “balonun gözlüü”nden
deil, kendi gözümle görerek deerlendiriyordum.
En önemlisi, “Yap, bir ey olmaz,” diyeni artk dinlemiyordum. “Yapabilir miyim, benim yapabileceim eyler mi?” diye kendimi inceleyebiliyordum.
Bamn üzerindeki balondan inanmam istenilen bilgi
verilirken, bir yandan da sanki gözüme içinde inandklarmn oynatld bir gözlük taklmt. Bunlar
34

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen