Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 38Buna uyanm olmam ve artk olanlarn gerçeini fark
etmem benim için büyük bir hizmetti. Bu hizmeti de
kendime ben yapmtm.
Bu da benim insan üzerinde oynanan büyük oyunu,
kendim için bozduum kendi oyunumdu. Her gün
zevkle oynuyordum. Çünkü her gün daha evvel iime
yaradna inandm, “Dorular bunlar,” diye bildiim
her eyin doru olmad ile yüzleiyordum. Artk her
sabah, “Bakalm bugün hangi doru olmayan dorumu
bulacam?” diye uyanyordum. Böylece her gün hayata daha dinç ve kendimden emin balyordum.
Yaadm olaylarda hissettiim kzgnlklarm, endielerimi, panik anlarm her gün fark ediyordum. Fark
ettikçe onlar dönütürmek benim için kolay oluyordu.
Böylece çalmalarm küçük küçük ama güzel bir ritimde devam ediyordu.
Kendi deiimime olan dikkatim ayda bir fark edeceim ve yapacam bir ey deildi. Deiim, yaadm
olaylarn içinde anlk uyanlarmla fark edeceim
ve kendimde dönütüreceim bir eydi. Artk hayat
eskiden bildiklerime göre yaayamazdm. Eski yaadklarmn “dorular” olmadn fark ettikçe kendimi
yeni kefettiim algma doru ilerletmeliydim. Eski
bildiklerim, “Dorular bunlar,” diye inandklarm,
yava yava ama güzel bir ritimde arkamda kalmalyd.
Bu da benim zaten ilk ve en önemli deiimimdi. Tabii
ki artk hasta olmama da gerek kalmamt.
Bir zaman sonra unu fark etmitim. Kendimde yaptm keifler ve her gün bulduum, dönütürdüüm
38

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen