Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 39korkularm sayesinde hastalm tamamen geçmiti.
Halbuki gençliimden beri hiç kurtulamadm migren
arlarm vard. Her yl vücudumun çeitli yerlerinden kistler aldryordum. Sk sk grip olmam ya da
çabuk yorulmam, hatta yorulmamak için içtiim
çeitli vitaminleri saymyorum bile. O güne kadar on
bir kere ameliyat olmutum. Yani çeitli hastalklar
benim doal yaantm gibi olmutu. Hatta o zamanlar
fark ettim ki, hastalklar çevremdeki herkesin doal
yaants olmu. O güne kadar kimsenin hastaln
sorguladn görmemitim. lk defa hastaln sorgulayan bendim. Bu sorgulamam da bu isyanm da beni
çok güzel bir yere getirmiti.
Hastalklarm geçmiti, ben çok salkl, hatta eski
halimden daha dinç olmaya balamtm. Ancak
o süreç içinde o güne kadar hiç fark etmediim,
“Dorular bunlar,” diye bildiim her eyin, dünyada
insanlar üzerinde oynanan bir oyun olduunu görmütüm. Dorular diye bildiim her ey, oyundaki
oyuncaklard.
Asl bundan sonra zorlanacam eyler olduunu fark
ettim. Doduum günden beri öretilen, “Bunlar
doru, bu dorular yaplacak,” inançlarmdan nasl
çkacaktm? Ben hep bu listeleri biliyordum. Bildiklerimi braknca bana ne olacakt?
Bildiim listelerden çkmak için yaptm bir çalmamda T eklinde bir görüntü gözümün önünde
canlanmaya balad ve gittikçe büyüdü. Bu görüntüyü
azm açk büyük bir aknlkla izliyordum.
39

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen