Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 45Bir gün yolda kavga eden çok genç bir çift gördüm.
Genç kz eine, “Benim isteklerim senin isteklerin
olmal,” diye baryordu. Çok armtm. Demek ki
iki kii bir araya gelince, birinin kendinin sevildiini
hissedebilmesi için dier kiinin hiç yaamamas
gerekiyordu. Kzn bunu söylerken çok hakl olduunu fark ettim. Onun zihninden gelen listede, “Seni
seviyorsa senin isteklerini yapar,” yazyor. O, bu yazdan baka bir ey bilmiyor. Evlenirken de “Evlen, o
senin her istediini yapar, çünkü seni çok seviyor,”
yazyordu.
O kiinin, zihninde oynanan bu oyunu yakalayabilmesi için, “Ben onun isteklerini yapyor muyum,
yoksa devaml kendim ‘istek üreterek’ yaplmasn
m bekliyorum?” ya da “Bu kadar istek nasl aklma
geliyor?” diye sormas gerekir. Ancak bu soru ile kendini uyandrabilir.
Yani devaml darya hamle yapacana, bir kere
kendine hamle yapsa uyanr. Ben kendime doru
yaptm hamlelerle oyunu yakalamtm. Acaba onlardan beklediimi ben karmdaki kiilere ne kadar
yapmtm? Yani ben herkesi ne kadar seviyordum ve
neden, “stiyorum, istiyorum,” diye dolayordum? Bu
kadar çok “istek” aklma nasl geliyordu?
Hepimize yaplacaklar listesinin uygulatldn anladm zaman, üzerimizde oynatlan bu kurgu beni çok
korkuttu. Asl, bütün insanlar için korkulacak eyin bu
olmas gerektiini fark ettim. Çok tehlikeli bir eydi.
nsann doal yapsna çok tersti.
45

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen