Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 47Zihnimizden yapmamz istediklerine göre kandrlarak yönlendiriliyorduk. Kadnlar, “Senin isteklerini
senin için erkek yapar, sen yapamazsn,” diye inandrlyordu. Erkek de kadnn isteklerini yaptkça
kendini erkek olarak hissedecekti. Böylece her kadnn isteklerini yaptraca bir erkek bulmas gerekiyor.
Bunun için de kendini bir erkee sevdirmeli. Bunun
oyunda zihnimizdeki en önemli inançlardan biri olduunu kefetmitim.
Hepimiz bu ksr döngünün içinden çkmalyz. Kadnn,
isteklerinin bir erkek tarafndan gerçekletirileceine olan inancnn, olamayacak bir ey olduuna
uyanmas gerekir. Ben bu inancn imkansz olduunu
anlamtm.
Hiçbir erkek bir kadnn isteklerini yapmaya yetiemez.
Çünkü kadnn “zihninden” gelen “istek listesi,” erkein yetiemeyecei ve gerçekletiremeyecei kadar
kabark bir liste. Çünkü kadn, “Ben yapamam,” diye
inandrlyor. Hatta yapabilen bir kadn gördüümüz
zaman, “Erkek gibi,” deriz. Erkek “yapabilen,” kadn
“yapamayan,” diye inandrlnca erkek hep yapmas
gerektiine inanyor, yapamadkça kendini kötü hissediyor, kadna kzmaya balyor.
Kadn, isteklerinin erkek tarafndan yaplacana
inanmaya devam ederken kendini sevdirmek için de
elinden gelen her eyi yapyor; ama istedii sonucu
alamyor. stedii sonucu alamadkça yeni kiiler ve
yeni yöntemler deniyor; yine de istedii, bekledii
sonucu alamyor. te o zaman da “isyan” ve “öfke”
insanlar ele geçirmeye balyor.
47

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen